Feedback Informed Treatment
gjort enkelt

Genomförande av OpenFIT


Fånga klient feedback över vilken enhet som helst

Läs mer

Fånga resultat och få feedback från kunder under behandling, på tabletter, smartphones, laptops eller datorer, inom eller utanför där behandlingen hålls.
Gör tjänst utvärdering enkel och minska admin-tiden för att fånga klient feedback.

Analysera resultater och jämför med klientens förväntade behandlingssvar

Läs mer

Granska och analysera klient feedback under sessioner. Jämför feedback med klientens förväntade behandlingssvar. Generera rapporter om behandlingsresultat för kliniker och byrån.

Utvärdera tjänster och förbättra resultat

Läs mer

Justera behandlingen för att säkerställa maximal nytta för klienter. Använd rapporter och dataanalys för att informera och förbättra service leveransen. Genomföra prestations benchmarking för kvalitetsförbättringsinitiativ.

Klient Feedback är viktigt


Kliniska fördelar

Feedback om deras framsteg och erfarenhet av behandling ökar klientens engagemang i förändringsprocessen. Detta förbättrar behandlingsresultaten och minskas risken att klienter oplanerad dra sig ur behandlingen.

Fördelar för tjänster

Rapporter om behandlingsresultat och kundupplevelse kan användas för att förbättra servicekvaliteten och resultaten. Feedback stöder prestationsförbättring och möjliggör deliberate practice.

Fördelar för Organisationen

Feedback förbättrar serviceeffektiviteten och minskar kostnader. Att integrera klient feedback med befintliga klientrekord förbättrar datakvaliteten och användbarheten av rapporter.

Förbättra resultat med OpenFIT


Man kan enkelt få feedback om resultat och erfarenhet

OpenFIT gör att du enkelt och rutinmässigt kan få feedback om behandlingens resultat och servicekvalitet.

Vi ser till att utvärderingen lägger till kvaliteten på tjänsterna och känns som en naturlig förlängning av det kliniska arbetet.

OpenFIT-verktygen ökar dialogen mellan klient och kliniker och ger support chefer tillgång till data och rapporter om serviceutfall.

Spåra framstegen och anpassa behandlingen till kundernas behov

Det spårar klientens framsteg och jämför det med sitt förväntade behandlingssvar, så behandlingen kan anpassas efter behov.

OpenFIT stöder implementeringen av Feedback Informed Treatment (FIT) som fokuserar på anpassning av pågående behandling i linje med feedback för att säkerställa att kunderna får maximal nytta av tjänster.

Produktöversikt


Senaste FIT Formulär och Algoritmer

Det senaste prediktiva algoritmer och alla Partners for Change Outcome Management PCOMS formulär ingår (ORS och SRS)

Avancerade tekniska och integrationsfunktioner

Finns på flera språk på iPads, Tabletter, PC och Mac

Förbättrad Datasäkerhet och Inställning

Överensstämmer med datasäkerhet och styrningskrav. Avancerade säkerhets- och åtkomstfunktioner

Detaljerad Analytics och rapportering

Interaktiv rapporter och diagram ger en översiktlig indikation av kundens resultat

Våra partners


Kontakta oss för ett provkonto.

Kontakta oss för ett provkonto.