Förbättra hur vi stöttaer våra samhällen – Hur har ACE2018 Östersund påverkat dig?

Berätta för oss hur det kommer sig att 300 personer reser från hela världen (från så långt som Australien) för att hamna i Östersund, en något avlägsen stad i Sverige?

Varför skulle du åka så här längt? Varför reste Birgit Valla och hela hennes 40 anställda från Stange i Norge för att delta i konferensen? Vilket engagemang!

Vi reste hela vägen från Irland. Det var inte bara den varma välkomsten och strålande insatsen från Niklas Waitong som tog oss dit. Tack Niklas!

ACE-konferensen 2018 syftade till att utbilda oss om hur vi kan förbättra vår kliniska praxis och lära om den senaste forskningen om Feedback Informerad Treatment och Deliberate Practice.

Men det här handlar inte bara om att förbättra vårt arbete. Vi har en känsla av att man reser så här långt eftersom man brinner för att göra skillnad i våra samhällen och tjänster.

Och här är fem insikter vi fått från att delta i konferensen:

1.Fråga, lyssna, och anpassa till klienter.

Birgit Valla, en av presentatörerna på konferensen, föreslog

”Hjälp människor att leva bättre liv som de värdesätter genom att fråga vad de tycker kommer hjälpa.”

Det är svårare att känna osäkerheten att inte veta vad som ska hjälpa människor än att anta att en viss metod eller system är bäst. Men som Birgit föreslår i sin presentation, vet vi inte riktigt vad som hjälper människor om vi inte frågar.

2.Kommuicera empati till våra klienter.

Scott Miller och Bruce Wampold diskuterade en nödvändig komponent för att hjälpa och få kontakt med personer …. Empati!

Viktiga frågor är –

  • Får jag inblick med klientens levda erfarenhet?
  • Vilka är känslorna som de känner?
  • Hur kommunicerar jag empati istället för att försöka hitta det positiva i situationen eller undvika det?

Vi behöver lära oss att känslor inte kommer att förstöra för oss eller andra

3.Ta hand om våra egna osäkerheter.

För att arbeta bättre med klienter är det viktigt att ta hand om våra egna rädslor och osäkerheter. Bram Bevendeerd diskuterade detta i hans föreläsning: When do PCOMS work.

Brams preliminära forskning visar att personalen är mer öppen för feedback om de är medvetna om och kan ta hand om sina egna osäkerheter.

Människor är inte perfekta men vi kan lära oss att förbättra vårt arbete. Men många kliniker har uttryckt att mottagande av ’negativ’ feedback kan göra att de känner sig hotade och de oroar sig för att de kommer att bedömas, eller att de inte vet hur feedbacken kommer att användas.

Det hjälper om organisationen vi arbetar i, och våra handledare, ger en stödjande miljö för att vi ska kunna uttrycka våra osäkerheter.

4.Skapa nåbara mål.

Anders Ericssons huvudpresentation rådde oss att skapa mål för att förbättra vårt arbete.

Många som vi talade med på konferensen sa att de kände sig inspirerade och motiverade efteråt.

Det är nu tre veckor senare och vi är tillbaka i den livliga arbetsmiljön. Om vi inte avsätter tid för att göra tydliga mål och granska dessa, gör vi inte några framsteg trots våra goda avsikter.

5.Lär dig av andra tjänster.

Vi lärde oss lika mycket av att prata med ACE-deltagare om deras tjänster och hur de fungerar som vi gjorde från workshops och presentationer.

Om du inte redan har anslutit sig till denna facebook-grupp är det ett bra sätt att hålla kontakten med andra tjänster: https://www.facebook.com/groups/602347229814662/?ref=bookmarks 

Vi ser fram emot nästa evenemang!

Scott Miller ger en workshop i Stockholm den 12 november 2018 som organiseras av Misa Kompentens. Mer information om den finns här: http://www.esh.se/seminarium

 

Följa oss på Twitter  @acehealthco