Komma ig?ng med OpenFIT #

Välkommen till OpenFIT!

OpenFIT gör att du enkelt kan få feedback om behandlingsresultat och servicekvalitet. Den stöder implementeringen av Feedback Informed Treatment (FIT) som fokuserar att säkerställa att klienter får maximal nytta av tjänster.

OpenFIT är en webbaserad klinisk applikation som gör att du enkelt kan administrera ORS och SRS formulär. Det ger dig tillgång till diagram som visar klientens framsteg i behandlingen.

OpenFIT-verktygen ger dig en visuell plattform där du kan skapa samtal med klienter kring deras feedback och öka dialog mellan klienter och kliniker.

OpenFIT-rapporteringsverktyg stöder chefernas tillgång till data och rapporter om serviceresultat.

ä

L?gga till ditt f?rsta uppdrag och klient p? OpenFIT #

Lägga till ett Uppdrag

Här är en video om hur man lägger till ett uppdrag i OpenFIT. Du kan också se instruktioner under videon.

Det första steget är att skapa ett uppdrag i OpenFIT och sedan lägga till klienten.

För att skapa ett nytt uppdrag klickar du på knappen ‘Lägg till ett uppdrag’

Detta tar dig till en ny skärm där du kan lägga till detaljerna i uppdraget och sedan kan du lägga till klientens detaljer.

 

Nedan finns de detaljer du uppmanas att ange från  ”Uppdrags-skärmen”.

 

UppragsID

UppdragsID är den första detalj som läggs till här och det här är det referensnummer. Detta kommer i allmänhet att vara på det pappersarbete som du har tillgängligt för det här nya uppdrag eller i ditt klientrecordssystem. Om du inte har ett nummer, kan du lämna det tomt, då skapar OpenFIT ett unikt nummer istället.

Typ

Därefter väljer du vilken typ av uppdrag som gäller. Du har fyra alternativ här, Individuel, Par, Familj eller Grupp. Det är viktigt att du väljer rätt typ av uppdrag eftersom det här påverkar alternativen du har senare.

Start datum

Startdatumet är automatiskt inställt på dagens datum. För att ändra det, klicka på kalenderikonen till höger om datumet.

Status

Välj uppdragstatus. Detta kommer vara ”Öppen”. Senare när behandlingen avslutats kan du välja alternativen ’Stängt – Planerat’ om behandlingen stängdes genom överenskommelse eller ’Stängd – Ej planerad’ för uppdrag som stängs eftersom klienten har slutat komma till möten.

Beskrivning

Det här är ett textfält som låter dig skriva några anteckningar som beskriver uppdraget.

Tags

Tags är ord som är associerade med ett uppdrag. De kan exempelvis användas för att länka uppdrag till en typ av tjänst t.ex. ”Missbruk” eller till en specifik klinik eller område.

Obs! Om rullgardinsmenyn inte innehåller en lista med Tags kan du fråga administratören för ditt OpenFIT-konto för att nya skapa tags.

När du har slutfört klickar du på ‘Nästa’ för att gå till skärmen ‘Lägg till klienter’.

Lägga till en klient

Här är en video om hur man lägger till en klient i OpenFIT. Du kan också se instruktioner under videon.

Nu när du har skapat ett nytt uppdrag i OpenFIT är nästa steg att lägga till en klient. Klicka på ’Nästa’  för att gå till skärmen ’Lägg till klienter’.

För att skapa en ny klient, klicka på + -tecknet.

Klientnummer

Som med att skapa ett nytt uppdrag blir du först uppmanad att skapa ett ”Klientnummer”. Detta är det referensnummer som din byrå tilldelar den nya klienten. Du kan också använda uppdragsnumret här om du inte har ett specifikt klientnummer.

För-och efternamn

Skriv in sedan För- och efternamn på klienten. Om du föredrar kan du skriva in ”Anonym” och använda Klientnummeret som en referens för att länka Klienten tillbaka till ditt huvudsystem.

Födelsedatum

Födelsedatum används för att bestämma den korrekta formulär som ska användas och för vissa algoritmer som används i systemet.

Tags

Tags är ord som är associerade med ett uppdrag. De kan exempelvis användas för att länka episoder till en typ av tjänst t.ex. ”Missbruk” eller till en specifik klinik eller område.

Obs! Om rullgardinsmenyn inte innehåller en lista med Tags kan du fråga administratören för ditt OpenFIT-konto för att skapa nya tags.

Administrera ditt f?rsta ORS #

Administrera ditt första ORS

Här är en video om hur man administrerar ett ORS i OpenFIT. Du kan också se instruktioner under videon.

När du har skrivit in klientens information och uppraget i OpenFIT kommer de att visas på Klient och Uppdragslista skärmen

För att administrera ett ORS-formulär klicka på uppdraget i listan.

Det valda uppraget markeras sedan grönt. Klicka sedan på ’Administrera formulär’ knappen på menyn ovan. Välj ’Ny ORS’.

OpenFIT skapar automatiskt ett möte. Skärmen för ORS-frågeformuläret visas.

Obs! Om du vill skapa ett möte som visas ett visst datum,  väljer du uppdraget och klickar sedan på knappen ’Sessioner och Feedback’ i menyn ovan. Detta tar dig till skärmen Sessioner och Feedback skärmen där du kan skapa ett nytt möte för ett visst datum och tid och lägga till ett ORS-frågeformulär.

 

Överst på skärmen visas datumet och namnet på formuläret. Under det här finns instruktionerna.  För att dölja instruktionerna, klicka på informationsikonen (i).
Om du inte vill administrera ORS formuläret den här tiden klickar du på Hoppa över knappen. Observera att mötet  som automatiskt skapats i OpenFIT kommer att vara kvar.

För att administrera ORS-formuläret:

Håll tabletten framför klienten och vägleda dem för att läsa instruktionerna.
När klienten är nöjd med inmatningen av hans / hennes svar kan du eller han / hon klicka på knappen ’Bekräfta’.

 

Klienter kan se deras feedback presenteras på ett diagram.
Om de skulle vilja ändra sina feedback kan de klicka på knappen ’Ta Om’. Om de är nöjda med sin inmatning så kan de klicka på ’Spara och Nästa’.

Här har du olika möjligheter att visa klientens feedback.
Om klienten är associerad med ett uppdrag eller om klienten har en parallelbedömare kan du välja att visa dessa genom att klicka på de olika flikarna.

Klientscore visar endast klientens resultat.
Parallelbedömarens score visar de svar som anges av Parallelbedömaren.
Kombinerad bid visar klientens  och andra klienter/parallelbedömare svar som är associerade med detta uppdrag, t.ex. en grupp eller familjemedlemmar.

Om du vill se detaljer om mötet väljer du Möten-fliken som är markerad i bilden ovan.

För att återvända för att visa feedback klickar du på fliken ’Klient Feedback’.

Administrera ditt f?rsta SRS #

Få ditt första SRS-Score

Här är en video om hur man administrerar ett SRS i OpenFIT. Du kan också se instruktioner under videon.

För att administrera ett SRS-formulär klicka på kryssrutan brevid uppdragsnummeret. Det valda uppraget markeras sedan grönt. Klicka sedan på ’Administrera formulär’ knappen på menyn ovan. Välj ’Ny SRS’. OpenFIT skapar automatiskt ett möte. Skärmen för SRS-formuläret visas.

Obs! Om du vill skapa ett möte för ett visst datum,  väljer du uppdraget och klickar sedan på knappen ’Möten och Feedback’ i menyn ovan. Detta tar dig till ’Möten och Feedback’  skärmen där du kan skapa ett nytt möte för ett visst datum och tid och administrera ett SRS-frågeformulär.

När klienten har slutfört SRS-formuläret väljer de ’Bekräfta’ för att se deras feedback i diagrammet.

 

Om klienten skulle vilja ändra sina poäng kan de klicka på knappen ’Ta Om’. Om de är nöjda med sin inmatning så kan de klicka på ’Spara och Nästa’.

Här har du olika möjligheter att visa klientens feedback.
Om klienten  har en parallelbedömare kan du välja att visa dessa genom att klicka på de olika flikarna.

Klientscore visar endast klientens resultat.
Parallelbedömarens score visar Parallelbedömarens svar.
Kombinerad bild visar klientens  och andra klienter/parallelbedömare svar som är associerade med detta uppdrag, t.ex. en grupp eller familjemedlemmar.

Om du vill se detaljer om mötet väljer du Möten-fliken som är markerad i bilden ovan.

För att återvända för att visa feedback klickar du på fliken ’Klient Feedback’.

Granska klientens svar #

Att granska klientens svar

Här är en video om hur man kan granska klientens svar i OpenFIT. Du kan också se instruktioner under videon.

För att se klientens svar  klickar du på fliken Klient Feedback som visas i bilden nedan.

Du ser en serie grafer som visar klienten’s feedback.

Om du rullar ner kan du se klientens subscores. Ett exempel på SRS-subscores visas i bilden nedan.

 

När du granskar klientens feedback som visas i diagrammen kan det vara värt att fokusera på områden där klienten har satt låga poäng. I det här exemplet ovan bedömde klienten det terapeutiska förhållandet lägre än andra områden. Du kanske vill be klienten att berätta mer om detta.

Hemsk?rmen #

Hem Menyerna och listorna

Hemskärmen är där du börjar när du loggar in på OpenFIT. Det ger åtkomst till menyer som låter dig komma åt olika funktioner i OpenFIT. Det gör det också möjligt för dig att snabbt och enkelt komma åt din lista över ärenden och klienter och granska deras status.
Hemskärmen har 3 huvud avsnitt.

1. Sidemenyn
Sidemenyn har följande alternativ:
Hem: Här kan du återvända till hemsidan från vilken skärm som helst.
Rapporter: Detta ger tillgång till OpenFIT-rapporteringsfunktioner
Importera data: Du kan importera data från andra system i OpenFIT med den här funktionen.

2. Inställningarmenyn
Inställningarmenyn låter dig göra det följande:
Ändra språk: Du kan ändra språk från den här skärmen och logga ut från systemet.
Låsskärm: Med den här knappen kan du dölja skärmen från visning men inte logga ut
Chatta med oss: Det här låter dig chatta med eller maila vårt supportteam
Användarhandbok: Detta ger dig tillgång till OpenFITs onlineanvändarguide
Logga ut: Klicka här för att logga ut OpenFIT
Mina episoder / byråns episoder: Det här alternativet att välja mina episoder eller organisationens episoder är endast tillgänglig för chefer och handledare.

3. Episod och klientlista
Det här är en lista över episoder som visas på startskärmen. På den här skärmen kan du lägga till episoder, visa detaljer om episoder, skapa filtrerade visningar av episoder, söka efter episoder och klienter och redigera eller ta bort episofer. Ytterligare detaljer finns i avsnittet ’Episod och and Klient Lista’.

Upprag och Klient Listan #

Uppdrag och Klient Listan

Uppdrag och Klient Listan har två avsnitt

1.Toppmenyn:

Detta gör att du kan göra olika funktioner, inklusive Lägga till och redigera en episod och administrera ett formulär.

2.Episod Listan:

Det här avsnittet innehåller en lista över alla episoder för den inloggade användaren. För administratörer eller administratörer är detta avsnitt en lista över alla fall i den byrå eller avdelning de är administratör för.

Varje kolumn på listrutan har en kolumnrubrik.

1. Toppmenyn

I toppmenyn på Uppdrag and Klient Listan kan du göra följande funktioner

Lägg till uppdrags-knappen

Härifrån kan du skapa ett nytt uppdrag, lägga till en klient och parallelbedömare.

Filtrera efter tags

Du kan filtrera listan efter klienter t.ek. från en viss tjänst, om de är märkta med ett viss tag.

Sökfält

För att göra det snabbare och enklare att hitta uppdrag och klienter kan du använda sökfältet.

Kolumner:

Med den här knappen kan du välja vilka kolumner som ska visas på Uppdrag and Klient Listan.

Administrera Formulär

När du klickar på den här knappen kan du administrera ett ORS- eller SRS-formulär. Ett möte skapas automatiskt.

Möten och Feedback

När du klickar på den här knappen kommer du till Sessions- och Feedback-skärmen där du manuellt kan skapa en ny session.

Redigera Uppdraget

Du kan redigera detaljerna i det uppdrag som valts.

Radera

När du klickar på det här frågar OpenFIT om du vill ta bort uppdraget

2. Episodlistan

Varje kolumn på skärmlistan har en kolumnrubrik. Vissa kolumnrubriker låter dig filtrera uppdragslistan. Dessa är markerade med en filter symbol till höger om kolumnrubriken. Alla kolumner kan inte vara synliga för att se fler kolumner bläddra till höger eller använd rullningsfältet längst ner på skärmen.

Uppdragsnummeret:

För att komma åt uppdraget klickar du på uppdragsnumret. Uppdragsnummeret måste vara unik.

Ägare

Huvudägaren är klientens ledande kliniker.

Kliniker

Namnen på de kliniker som är kopplade till ärendet visas under denna rubrik.

Klienter

Under denna rubrik kan du se vilka klienter som hör till uppdraget

Status

Denna kolumn berättar om uppdraget är öppen – det innebär att klienten för närvarande håller på att behandlas, Avslutat-Plannerad – det innebär att klienten fattat ett planerat beslut att inte längre delta i behandlingen eller Avslutat-Oplannerad – det är när en klient har lämnat innan behandlingen är klar. För att redigera status för uppdraget klickar du på ’redigera uppdragget’  till höger.

Start datum

Detta är datum klienten startade behandlingen.

Sista mötesdatum

Detta visar det datum som klienten senast deltog i ett möte

Typ

Det finns 4 typer av uppdrag. Individuelt, Par, Familj och Grupp. Det är viktigt att välja rätt typ eftersom det här bestämmer vilka skalor som administreras.

Alert

Den här ikonen berättar om det finns några alerter på uppdraget. Alerter kan uppstå när en klient har missat en session eller det finns för lång tid mellan möten. Alerter hjälper användaren och administratören att identifiera uppdrag som behöver lite uppmärksamhet. Det finns också Alerts på Klient Listan som indikerar om den specifika klienten är avspåret i en ORS- eller SRS-poäng eller där poängen har dyppat sedan den senaste mötet.

Beskrivning

Här kan du skriva en kort notering på uppdraget

Klient Listan #

Klient Listan

Klientlistan visas genom att klicka på pilen i klientkolumnen på uppdrag- och klientskärmen.

Klientlistan har ett antal kolumner:

Klient Registrerings nummer.

Detta är ett unikt nummer som identifierar klienten. Ofta är det detsamma som det klientrekordnummer som du har i ditt arbetssystem.

Namn:

Vi rekommenderar att du behåller kundens namn anonymt.

Förhandsvisning: Om du sveper över ögonsymbolen kan du se dina klienters feedback.

Ålder.

Kön.

Typ:

Det här avsnittet indikerar om personen i uppdraget är en klient eller en parallelbedömmare.

ORS-varning.

Du kan snabbt se status för dina klienter senaste svar. Färgerna röd, gul eller grön visas som en ikon här för att ge en indikation på huruvida poängen ligger över eller under det negativa förväntade behandlingssvaret.

SRS-varning

Du kan snabbt se status för dina klientens senaste poäng.

Handlingar

Redigera och radera knappar

Du kan redigera och ta bort klienter genom att välja de röda och blåa knapparna till höger.

M?ten och Feedback Sk?rmen #

Möten och Feedback Skärmen

Möten och Feedback skärmen visar mer information om klienter och parallelbedömare samt kan du skapa nya möten.

1. Du kan byta mellan olika visningar, t.ex. Möten- och Klient Feedback  med den här funktionen.
2. Klientfliklista Varje klient som är associerad med en episod anges i sin egen flik.
3. Handlingar: I det här avsnittet kan du utföra åtgärder som till exempel lägga till ett nytt möte, välj ett formulär från Skalor knappen för att få feedback från klienter eller lägga till anteckningar om en session. Du kan också skriva ut en rapport av möten och feedback och markera klienter som inte kom till möten.
4. Redigera / Radera knappar – Du kan redigera mötesdetaljer eller radera ett möte.

Hur man l?gger till en parallelbed?mare #

Hur man lägger till en parallelbedömare

När du har lagt till en klient i en episod har du möjlighet att lägga till en parallelbedömare.

Slutför endast den här skärmen om det finns en utsedd person som är villig och tillgänglig för att slutföra en parallelbedömning vid varje session baserat på deras syn på hur klienten går vidare i behandlingen.

Om det inte finns någon parallelbedömare, klicka på Nästa för att fortsätta till skärmen Lägg till kliniker eller Spara och avsluta för att återgå till skärmen ”Episod och Klient Lista”. Klicka på Föregående för att återgå till föregående skärm eller Avbryt för att lämna skärmen utan att spara.

Du har två alternativ att lägga till parallelbedömare i OpenFIT.

Befintlig parallelbedömare
Du kan söka efter en befintlig parallelbedömare genom att klicka på nedpilen eller genom att skriva in de första bokstäverna i deras namn. När du har valt en parallelbedömare, klicka på Nästa för att fortsätta till skärmen Lägg till klinik eller Spara och avsluta för att återgå till skärmen ”Episod och Klient Lista”.

Ny parallelbedömare

För att skapa en ny säkerhet rater klicka på + tecknet

Namn

Ange parallelbedömarens  Förnamn, Efternamn i textrutorna.

Typ

För att välja vilken typ av ”parallelbedömare” klickar man på nedpilen till höger och väljer bland alternativen i listan.

För enskilda klienter kan en parallelbedömare vara förälder om klienten är ett barn eller en ung person.
Om klienten har blivit hänvisad till tjänsten kan det vara deras socialarbetare eller probation officer. Det kan också vara du som sin läkare om du bestämmer att detta är lämpligt. För episoder som är med par kan varje partner fungera som en parallelbedömare för den andra. För familjeepisoder kan en förälder ofta fungera som en parallelbedömare för sitt barn. För gruppärenden kan gruppunderlämnaren fungera som en parallelbedömare för varje gruppmedlem eller gruppmedlemmar kan vara parallelbedömare för andra medlemmar.

När du har lagt till en parallelbedömare klickar du på Nästa för att fortsätta till skärmen Lägg till kliniker eller Spara och avsluta för att återgå till skärmen ”Episod och Klient Lista”.

Dela ett uppdrag med andra #

Dela Uppdrag

Du kan dela dina uppdrag med andra kliniker om du väljer uppdraget och klickar på redigera uppdrag.

Sedan klicka på nästa tills du kommer fram till fönstret ä´”Lägg till Kliniker”

Du kan välja din kollega från listan.

L?gga till ett m?te #

Lägga till ett möte

Ett möte skapas automatiskt när du administrerar ett formulär från listrutan Uppdrag och klient listan. Formulär kan administreras genom att klicka någonstans på uppdraget och sedan klicka på Administrera Formulär som visas ovanför kolumnerna.


För att manuellt lägga till ett möte gå till skärmen ”Sessioner och feedback”. För att gå till den här skärmen, klicka på knappen Möten och Feedback.

Möten och Feedback Skärmen

I ’Möten och Feedback Skärmen’ klicka på vilken klient som du vill lägga till ett nytt möte och klicka sedan på knappen ’Nytt möte’.

Möte Datum och Tid

För att ändra datumet klicka på kalenderikonen till höger. För att ställa in tiden klickar du på klockikonet till höger.

Typ av möte

Om det här är ett telefonsamtal med en klient, välj sedan ”Telefon”, om det är ett online-samråd, som Skype Chat, föreslår vi att du väljer ”Online”.
Klicka på Spara för att spara mötesinformationen eller avbryt för att avsluta utan att spara.

Redigering och radering av möten

För att redigera möten klickar du på den blå redigeringikonen till höger om raden.
För att radera möten klickar du på den röda raderingsknappen till höger.

F?rst? OpenFIT-termer #

VIKTIGA BEGRÄNSNINGAR OCH ENHETER

Nedan följer en kort beskrivning av de viktigaste begreppen och enheter som vanligtvis används i OpenFIT.

Uppdrag
Ett Uppdrag är den högsta nivån eller hierarkin i OpenFIT. En eller flera klienter kan vara associerade med ett Uppdrag

Klienter
Det kan finnas en eller flera klienter i samband med ett uppdrag.

Möten

Man lägger till ett möte för varje interaktion med klienter. Interaktioner kan vara ansikte mot ansikte, via telefon, online eller inte specificerat.

Formulär
Formulär är de åtgärder du använder som ORS eller SRS. De kan föras in av klienter eller kliniker före, under och efter sessioner beroende på vilken typ av formulär som används.

Tags
Tagging är en avancerad egenskap hos OpenFIT. Olika organisationer har olika krav. Vissa exempelkoder kan innehålla: Dual diagnos eller Misbruk. Tags kan användas för att filtrera uppdrag och klienter och kan även användas i Reporting-komponenten i OpenFIT.

Redigera Klient detaljerna #

För att redigera klientdetaljer, gå till startskärmen.
Välj sedan triangelknappen brevid uppdraget. När du trycker på knappen visas klienter i uppdraget.

Välj sedan den blå redigeringsknappen som ligger till höger om klienten i klientlistan.

Ett fönster visas. Härifrån kan du redigera klientinformationen, t.ex. namn, språk och födelsedatum.

Observera att om du har valt alternativet att dölja klientdata när du loggar in så kommer du inte att kunna redigera klientinformationen.

Om du vill redigera klientinformation ska du avmarkera alternativet dolj klientdata och logga in igen.

 

Help Guide Powered by Documentor
Suggest Edit